(1)
Szőke, E. Ferenc Postma: Studenci Z Rzeczypospolitej We Fryzyjskim Uniwersytecie We Franeker: Krakkó, Collegium Columbinum, 2014. gerundium 2016, 7, 175-177.