(1)
Dulovics, A. Az Eperjesi kollégium líceumi hallgatói (1804-1850). gerundium 2016, 7, 104-120.