(1)
Tenk, A.; Nemessály, Z. Az agrár-felsőoktatás történetéből (Hensch Árpádtól A Debreceni Üzemtani Iskoláig): A magyaróvári „Nagy Tanári Kar” Egyik kiválósága Hensch Árpád 1847–1913. gerundium 2015, 6, 100-125.