(1)
Mudrák, J. „Ernyedetlen szorgalommal…” A Debreceni Tudományegyetem jogász Professzorai (1914–1949): Szerkesztette P. Szabó Béla (Historia Facultatis Iuridicae IV.) Debreceni Egyetem Jog- és Államtudományi Kara, Debrecen, 2014, 688 Lap. gerundium 2015, 6, 192-193.