(1)
Hegyi, Ádám. Magyarországi orvostanhallgatók Bázelben készült disszertációinak Szerepe a Hazai orvostársadalom Ismereteinek alakításában a 18. Században. gerundium 2015, 6, 29-40.