[1]
Mudrák, J. 2015. „Ernyedetlen szorgalommal…” A Debreceni Tudományegyetem jogász professzorai (1914–1949): Szerkesztette P. Szabó Béla (Historia Facultatis Iuridicae IV.) Debreceni Egyetem Jog- és Államtudományi Kara, Debrecen, 2014, 688 lap. Gerundium. 6, 3-4 (Sep. 2015), 192-193.