SearchShow Advanced search options Hide Advanced search options
AZ INFLUENZA ELLENI VÉDŐOLTÁS HATÁSA EGYES MÁS EGÉSZSÉGÜGYI TÉNYEZŐKRE
Published July 23, 2021

Összefoglalás

A jelenlegi koronavírus világjárvány bebizonyította, hogy mennyire sérülékeny az emberi populáció a fertőző betegségekkel szemben. Az emberiség történetében az egyik legrégebben jelenlévő, számos nagy járványért felelős vírus az influenza. Alapbetegségként is, illetve a hozzá... társuló másodlagos fertőzések okán is az egyik legnagyobb fertőzésveszély-forrás, amely hosszú története során több millió ember haláláért felelős. Korábbi kutatásaim során sikerült bizonyítanom a beadott influenza elleni védőoltások és az influenza megbetegedések előfordulása közötti összefüggéseket. Jelen tanulmány célja annak bemutatása, hogy a Magyarországon alkalmazott influenza elleni védőoltások milyen kapcsolatban vannak, illetve milyen hatást gyakorolnak az egészségügy egyéb területeire és ezáltal hogyan hatnak az életminőség alakulására. A felhasznált adatok egzakt statisztikai forrásokból származnak, a felhasználásukkal elvégzett számításokból levont következtetések pedig bizonyítják, hogy az influenza elleni átoltottság mértéke kimutathatóan pozitívan befolyásolja a különböző betegségtípusok előfordulásának gyakoriságát, illetve lefolyásának súlyosságát. Ezen kívül szignifikáns hatással bír a várható élettartam alakulására is.

Abstract

The current coronavirus pandemic has demonstrated the vulnerability of the human population to infectious diseases. Influenza is one of the oldest viruses responsible for many major epidemics in human history. It is one of the greatest sources of risk of infection, both as a basic disease and as a result of secondary infections, which has been responsible for the deaths of millions of people throughout its long history. In my previous research, I have been able to demonstrate correlations between administered influenza vaccines and the incidence of influenza. The aim of the present study is to present the relationship between influenza vaccines used in Hungary and their impact on other areas of health care and thus on the development of quality of life. The data used are from exact statistical sources, and the conclusions drawn from the calculations performed using them prove that the degree of influenza vaccination has a demonstrably positive effect on the frequency and severity of different types of disease. It also has a significant effect on life expectancy.

Show full abstract
91
129
1 - 1 of 1 items