[1]
Miroshnikova, Y. 2020. International agreements in the area of tourism. Economica. 7, 3 (Aug. 2020), 143–148. DOI:https://doi.org/10.47282/ECONOMICA/2014/7/3/4432.