KeresésSpeciális keresési beállítások mutatása Speciális keresési beállítások elrejtése
„Minden egész eltörött” Útteremtés és útfüggőség válságos környezetben: Beszámoló a Debreceni Egyetem Közgazdaság- és Gazdaságtudományi Karának Gazdaságpolitikai Kerekasztal konferenciájáról
Megjelent június 18, 2012
137-140
61
30
Az állami szerepvállalás monográfiája: Muraközy László: Államok kora – Az európai modell c. könyvéről, Akadémiai Kiadó, Budapest, 2012, 368 oldal, kötve, név- és tárgymutatóval, 4500 Ft
Megjelent június 18, 2012
132-136
63
105
A tér és a közgazdaság-tudomány kapcsolatának korlátai a határ menti területek kutatásában
Megjelent június 18, 2012
98-116

A tanulmány az ismert közgazdasági elméletekből kiindulva közelíti meg a továbbfolytatódó kereskedelmi liberalizációnak, integrációnak és a határok eltűnésének lehetséges következményeit. A kérdések, hipotézisek megfogalmazása után a szerző azt mutatja be, hogy a különböző közgazdasági elméletek
hogyan lát...ják az integrációt és a határok eltűnését a határ menti területek fejlődését illetően. A közgazdasági elméletek eredményein keresztül felvázolja azon téregységek fejlődési pályáját, melyek életében jelentős befolyásoló szerepet tölt be az államhatár, majd az elméletek legfontosabb eredményeit összegezve
arra a következtetésre jut, hogy egyelőre a csökkenő kereskedelmi költségekhez kapcsolódó regionális átrendeződés domborodik ki az integráció területi hatásával kapcsolatosan. Felhívja a figyelmet arra is, hogy az elméletek nem adnak egyértelmű és tiszta válaszokat, ezért a határ menti területek fejlődésének
kutatásában a kizárólagos közgazdasági megközelítés túlzottan leegyszerűsítő lehet, tehát leginkább empirikus kutatás vezethet az integráció hatásainak pontos feltérképezéséhez.

Journal of Economic Literature (JEL) kód: F15, O18, R12

Teljes absztrakt mutatása
58
35
Mozaikok hazánk újraiparosításához: Baranyi Béla – Fodor István (Szerk.): Környezetipar, újraiparosítás és regionalitás Magyarországon. MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete, Pécs–Debrecen, 2012, 366 oldal
Megjelent december 16, 2013
124-126
48
24
„Fut velem egy rossz szekér” – Magyarország és Európa önmaga fogságában: Beszámoló a Debreceni Egyetem Közgazdaság- és Gazdaságtudományi Karának Gazdaságpolitikai Kerekasztal konferenciájáról
Megjelent június 17, 2013
145-147
46
25
Galbraith néhány elfeledett mozaikja: John Kenneth Galbraith: Economics, Peace and Laughter. Houghton Mifflin Company, Boston, 1971, 382 oldal
Megjelent június 18, 2015
97-100

.

65
46
A gyermekvállalás árnyékára és a teljes termékenységi ráta Magyarországon?
31-61

Magyarországon a teljes termékenységi ráta a rendszerváltás óta meredeken csökken. Az aránysz...m ráadásul az 1980-as évek második fele óta messze elmarad a reprodukciós szinttől, a népességszám 1980 óta fogy. Releváns tehát a kérdés, hogy milyen tényezők húzódhatnak meg a ráta tartósan alacsony szintje és továbbra is csökkenő trendje mögött. Cikkemben Walker (1995) nyomán elkészítem a gyermekvállalás árnyékárának idősorát Magyarországra, amellyel empirikus adatok alapján becslést adok az első gyer-mek vállalása következtében felmerülő költségekre. Bemutatom az összefüggést a teljes termékenységi ráta alakulása és az átlagos anyai életkor kitolódása között. Az ütem és paritás szerint korrigált teljes termékenységi rátát először az árnyékárak idősorainak segítségével vizsgálom, majd parciális elemzésnek vetem alá. Az eredmények alapján ajánlásokat fogalmazok meg a gazdaságpolitikai döntéshozó számára a termékenység pozitív irányú ösztönzésére vonatkozóan.

 

Journal of Economic Literature (JEL) kódok: J11, J13

Teljes absztrakt mutatása
100
184
1 - 7 a 7 tételből