KeresésSpeciális keresési beállítások mutatása Speciális keresési beállítások elrejtése
Konferenciabeszámoló: ASFEE, 2019 – Toulouse
Megjelent december 16, 2019
126-128
86
72
A vebleni hivalkodó fogyasztás elméletének továbbfejlődése és újszerű megnyilvánulásai
Megjelent december 15, 2014
23-35

A tanulmány arra összpontosít, hogyan fejlesztették tovább a Thorstein Veblen által leírt hivalkodó fogyasztás elméletét a modern közgazdaságtan művelői. Ennek során rámutatok a státusz és a státuszjavak hivalkodó fogyasztáshoz való kapcsolódására. Kiemelem az ár többszörös szerepét, és hogy nem szükségszerűen... helytálló a feltételezett pozitív irányú ár–keresett mennyiség viszony. Elemzem a hivalkodó fogyasztás sokrétű motivációit és következményeit. Végül, kiemelem a hivalkodó fogyasztás újszerű jellegét: a pazarlás helyett a kulturális tőke, az ízlés kerül a középpontba, a vagyon helyett pedig a
jövedelemmel való összefüggések kapnak jelentőséget.

Journal of Economic Literature (JEL) kódok: D11, Z13

Teljes absztrakt mutatása
195
748
A reklámberuházások versenyre gyakorolt hatásának és gazdasági növekedéssel való összefüggéseinek vizsgálata
Megjelent szeptember 1, 2020

A reklámberuházások mértéke világszerte dinamikusan növekszik, megtérülésük viszont jelentősen mérséklődik; ez nagyban az erősödő piaci verseny következménye. Tanulmányomban ehhez kapcsolódóan elemzem a reklám szerepét, valamint a keresletre és a versenyre gyakorolt hatását, majd ezt követően a reklám és a gazdas...ági növekedés összefüggéseivel foglalkozom. Az európai országok körében végzett, a reklámráfordtások növekedésének mértéke közti negatív korrelációra vonatkozó hipotézisem igazolódott. Az a feltevésem pedig, hogy az egy főre eső GDP és a reklámráfordítások GDP-n belüli arányának nagysága között pozitív kapcsolat áll fenn, elutasításra került.

Journal of Economic Literature (JEL) kód: D21, E01, M21, M37

Teljes absztrakt mutatása
70
89
1 - 3 a 3 tételből