KeresésSpeciális keresési beállítások mutatása Speciális keresési beállítások elrejtése
„Vásárolj hazait(ól)”?! Vásárlói ideológiák és üzletválasztási preferenciák a hazai élelmiszer-kiskereskedelemben
Megjelent június 17, 2013
35-63

A cikk egy 2011 nyarán elvégeztetett, reprezentatív kérdőíves felmérés (N=619) eredményein alapul. A megkérdezés célja azoknak az érzelmi és normatív attitűdöknek az azonosítása volt, amelyek befolyásolhatják a hazai élelmiszer- és napifogyasztásicikk-kiskereskedelem vásárlóit a hazai kontra külföldi üzletek, üzle...tláncok választását érintő döntéseikben. Erős, szignifikáns összefüggést mutattunk ki a gazdasági nacionalizmusnak elkeresztelt attitűd és a hazai üzletek preferenciája között, általában is, és különösen az üzletek hazai/külföldi háttere közötti különbségtételre hajlamos és képes vásárlók körében. Nem találtunk említésre méltó kapcsolatot más vásárlói ideológiák (nacionalizmus, patriotizmus, kozmopolitizmus vagy éppen a „tiszta” fogyasztói etnocentrizmus) és a hazai üzletek előnyben részesítése között. A gazdasági nacionalizmus faktora viszont kölcsönhatásba lép a kognitív, az észlelt üzletjellemzőkre épülő, hazai kontra külföldi láncokkal kapcsolatos preferenciaképzéssel, és javítja a csak az utóbbiakra mint független változókra épített regressziós modell magyarázó erejét.

Journal of Economic Literature (JEL) kód: M31, Z13, M39

Teljes absztrakt mutatása
49
19
1 - 1 a 1 tételből