KeresésSpeciális keresési beállítások mutatása Speciális keresési beállítások elrejtése
Formalizálás helyett egymással versengő közelítések: Csaba László: Európai közgazdaságtan. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2014, 198 oldal, 3990 Ft
Megjelent június 16, 2014
158-162
45
21
Piacok, globalizáció, harmadik út: Lányi Kamilla válogatott tanulmányai. Kopint-Datorg Infokommunikációs Zrt., Budapest, 2007, 255 oldal
Megjelent június 16, 2008
189-194
44
44
Stabil párosítások a gyakorlatban: (Alvin E. Roth: Who Gets What – and Why. The New Economics of Matchmaking and Market Design. Houghton Mifflin Harcourt, New York, 2015, 260 oldal)
Megjelent december 15, 2015
83-87

A könyv szerzője, Alvin E. Roth, a Stanford Egyetemen professzora 2012-ben a stabil párosítások és a piactervezés területén elért eredményeiért Lloyd S. Shapley-vel közösen Nobel-emlékdíjat kapott. Míg Shapley-nek inkább elméleti munkája különleges, addig Roth a párosítások gyakorlati alkalmazásának terén alkotott ig...azán kiemelkedőt. Legújabb könyvének célja, hogy könnyed formában, közérthetően ismertesse meg az olvasót a piactervezéssel. Nem szakmabeliek számára is élvezetesen, történeteken, alkalmazásokon keresztül mutatja be eddigi munkáit, a könyv végére mégis olyan elméleti fogalmakkal is megismerkedünk, mint a Gale-Shapley algoritmus vagy a stabil párosítások. Ugyanakkor nagyon személyes könyv is, a szerző saját történeteivel színesíti a leírtakat. Megismerhetjük, hogyan vált elméleti szakemberből gyakorlati szakértővé, miként találkozott a megoldásra váró problémákkal, milyen szervezetek és miért kérték a segítségét, illetve fordítva, miként vette rá a döntéshozókat, hogy megfontolják a tanácsait. Szintén olvashatunk azokról a bürokratikus, politikai akadályokról, amelyek nehezítették a munkáját.

Teljes absztrakt mutatása
60
66
Az újjáalakult Világgazdasági Tudományos Tanács első évének legfontosabb eredményei: Szanyi Miklós – Török Ádám /szerk./: Trendek és töréspontok. Akadémiai Kiadó. Budapest, 2019, 277 oldal.
Megjelent március 16, 2020
129-140
154
140
Az állami szerepvállalás monográfiája: Muraközy László: Államok kora – Az európai modell c. könyvéről, Akadémiai Kiadó, Budapest, 2012, 368 oldal, kötve, név- és tárgymutatóval, 4500 Ft
Megjelent június 18, 2012
132-136
63
105
Klasszikus és keresztény erények a gazdasági növekedés szolgálatában: McCloskey, Deirdre N.: Bourgeois Virtues: Ethics for an Age of Commerce. The University of Chicago Press, Chicago and London, 2006, 616 oldal
Megjelent június 16, 2008
185-188
46
28
Külkapcsolati politika, külkapcsolatok és az EU: (Losoncz Miklós: Az Európai Unió külkapcsolatai és külkapcsolati politikája, Tri Mester, Tatabánya, 2011, 239 oldal)
Megjelent június 5, 2016
99-104.

Jelenkorunk legnagyobb nemzetközi vállalkozása az Európai Unió, amely az emberiség történelme során egyedülálló próbálkozás, politikai és gazdasági szempontból egyaránt. E szervezet a gazdasági egymásrautaltság alapjából kiépítette a politikai együttműködést, és sikerült – a szolidaritás és az európaiság je...gyében – a nemzetállamokhoz hasonló jövedelem újraelosztási tevékenységet kialakítania. S ha fennállása során felépítménye többször recsegett-ropogott is, nemzetközi gazdasági és politikai integrációként sikerességéhez nem férhet kétség, nem mellesleg a világgazdaság egyik legnagyobb szereplője. Bizonyítást nyert tehát, hogy az európai államok együtt hatékonyan képesek ellensúlyozni versenytársaikat, s az egységes belső piac jóval hatékonyabb és sokkal nagyobb jelentőséget biztosít Európának, mint amekkorát az egyes tagállamok fragmentált nemzetállami keretek között működtetetett egykori piacai biztosítanának. Emellett az egységes Európa erőteljesebben tudja hallatni hangját a nemzetközi szintéren és eredményesebben tudja befolyásolni a nemzetközi folyamatokat. Utóbbiakban a Maastrichti Szerződés óta egyre hangsúlyosabban vesz részt s egyre jelentősebb tényezőnek tekinthető. A Lisszaboni Szerződés szerint az EU nemzetközi fellépése azokra az elvekre épít, amelyek létrehozását, fejlődését és bővítését irányítják, így külső kapcsolatai nem választhatók el az integráció fejlődésétől. Ezek az elvek a demokrácia, a jogállamiság, az emberi és alapvető szabadságjogok egyetemes és oszthatatlan volta, az emberi méltóság tiszteletben tartása, az egyenlőség és a szolidaritás, az ENSZ Alapokmányában megfogalmazott elvek, valamint a nemzetközi jog tiszteletben tartása. Ezen elvek érvényre juttatása, illetve tiszteletben tartatása alapozza meg az unió külkapcsolatait, illetve az EU kapcsolatokat épít ki azokkal a szervezetekkel, országokkal, amelyek szintén alapvetőnek tekintik e jogokat a nemzetközi kapcsolatokban.

Teljes absztrakt mutatása
147
91
Bevezetés a nempozitivista intézményi közgazdaságtanba: Boettke, P.J. (ed): Handbook On Contemporary Austrian Economics. Edward Elgar, Cheltenham, UK, 2010. xviii+174 oldal
Megjelent augusztus 31, 2020
53
59
Régiségek, „limlomok” a pillanat dicsőítése helyett: Bekker Zsuzsa (szerk.): Tantörténet és közgazdaságtudomány. Aula Kiadó, Budapest, 2003, 420 oldal
Megjelent augusztus 24, 2020
65
64
Konferenciabeszámoló: ASFEE, 2019 – Toulouse
Megjelent december 16, 2019
126-128
79
65
Válság vagy visszaesés: Muraközy László (Szerk.): Válságban és válság nélkül – A gazdaságpolitika rétegei. Akadémiai Kiadó, 2010, 264 oldal, 3750 Ft
Megjelent december 13, 2010
148-151
51
24
A válságkezelés receptje: Paul Krugman: Elég legyen a válságból! MOST! Akadémiai Kiadó, Budapest, 2012, 288 oldal, 3600 Ft
Megjelent december 16, 2013
127-130
43
27
A magyar tőzsde körül kialakult helyzet vizsgálata közgazdasági szemüvegen át: Pálosi-Németh Balázs: A feltörekvő országok tőkepiacai a pénzügyi globalizációban Akadémiai Kiadó, Budapest, 2008, 248 oldal
Megjelent december 15, 2008
193-194
44
26
A modern osztrák közgazdaságtan „modernitása” : (Peter. J. Boettke – Christopher J. Coyne: The Oxford Handbook of Austrian Economics, Oxford: Oxford University Press, 2015, 816 oldal)
Megjelent június 5, 2016
92-98.

Peter J. Boettke és egykori tanítványa, Christopher J. Coyne a kortárs modern osztrák közgazdaságtan legmeghatározóbb kutatói közé tartoznak. Az általuk szerkesztett kötet, a The Oxford Handbook of Austrian Economics nagyon impresszív vállalkozás, amely a kézikönyvek szokásos terjedelmét felülről feszítve gyűjti egybe a... kortárs modern osztrák közgazdaságtan „témáit”. A szerzők nyilvánvaló célja ugyanis a modern osztrák közgazdaságtan által kutatott problémakörök tematikai felvonultatása.

Teljes absztrakt mutatása
85
65
Troméniából Paradoxiába: Musto István: Utazás Paradoxiába. Egy úgynevezett szakértő feljegyzéseiből, Könyvműhely, 2012
Megjelent december 17, 2012
159-161
41
17
26 - 40 a 40 tételből
<< < 1 2