Frankó, K. „Egy Kerek egész: Infokommunikáció Schumpetertől Natasáig: Bőgel György: Terepszemle. Tanulmányok és feljegyzések Az infokommunikációs világról. Typotex Elektronikus Kiadó, Budapest, 2012, 299 Oldal, 3000 Ft”. Competitio, köt. 12, sz. 1, 2013. június, o. 135-44, doi:10.21845/comp/2013/1/9.