Tőkés, T., & Erdey, L. (2020). Az újjáalakult Világgazdasági Tudományos Tanács első évének legfontosabb eredményei: Szanyi Miklós – Török Ádám /szerk./: Trendek és töréspontok. Akadémiai Kiadó. Budapest, 2019, 277 oldal. Competitio, 18(1-2), 129–140. https://doi.org/10.21845/comp/2019/1-2/6