Mayer i Olivé, Marc. “Nuevas Observaciones De Lectura De Una Matriz De Molde Para Crustula De Aquincum”. Acta Classica Universitatis Scientiarum Debreceniensis 46 (August 1, 2020): 115–122. Accessed October 8, 2022. https://ojs.lib.unideb.hu/classica/article/view/8048.