Mayer i Olivé, M. . “Nuevas Observaciones De Lectura De Una Matriz De Molde Para Crustula De Aquincum”. Acta Classica Universitatis Scientiarum Debreceniensis, vol. 46, Aug. 2020, pp. 115–122, https://ojs.lib.unideb.hu/classica/article/view/8048.