Mayer i Olivé, M. . (2020) “Nuevas observaciones de lectura de una matriz de molde para crustula de Aquincum”, Acta Classica Universitatis Scientiarum Debreceniensis, 46, pp. 115–122. Available at: https://ojs.lib.unideb.hu/classica/article/view/8048 (Accessed: 29 September 2022).