Mayer i Olivé, M. . (2020). Nuevas observaciones de lectura de una matriz de molde para crustula de Aquincum. Acta Classica Universitatis Scientiarum Debreceniensis, 46, 115–122. Retrieved from https://ojs.lib.unideb.hu/classica/article/view/8048