Nagy, Roland. “Enkele Diachrone Aspecten Van De Franse Invloed Op De Nederlandse Fonologie ”. Acta Neerlandica, no. 6, Sept. 2008, pp. 33-44, https://ojs.lib.unideb.hu/actaneer/article/view/11215.