Van Schuchtelen, P.I. (2008) “Taal, muziek en werkgeheugen: een verkenning van relaties tussen muzikale aptitude, taalaptitude en tweedetaalverwerving ”, Acta Neerlandica, (6), pp. 7–21. Available at: https://ojs.lib.unideb.hu/actaneer/article/view/11213 (Accessed: 14 April 2024).