Nagy, Roland. 2008. “Enkele Diachrone Aspecten Van De Franse Invloed Op De Nederlandse Fonologie ”. Acta Neerlandica, no. 6 (September): 33-44. https://ojs.lib.unideb.hu/actaneer/article/view/11215.