Varga, O. (2008). De vertaalopvattingen van Antal Radó en Dr. Antonius Angelus Weijnen op basis van hun werk De kunst van het vertalen. Acta Neerlandica, 6, 45-53. https://ojs.lib.unideb.hu/actaneer/article/view/11216