Nagy, R. (2008). Enkele diachrone aspecten van de Franse invloed op de Nederlandse fonologie . Acta Neerlandica, 6, 33-44. https://ojs.lib.unideb.hu/actaneer/article/view/11215