Loosen, G. (2008). Wat is er van de tussentaal in Vlaanderen? : Enkele persoonlijke notities als kennismaking met het fenomeen extra muros. Acta Neerlandica, 6, 23-31. https://ojs.lib.unideb.hu/actaneer/article/view/11214