Van Schuchtelen, P. I. (2008). Taal, muziek en werkgeheugen: een verkenning van relaties tussen muzikale aptitude, taalaptitude en tweedetaalverwerving . Acta Neerlandica, 6, 7-21. https://ojs.lib.unideb.hu/actaneer/article/view/11213