Pósán, L. (2011). Een klein land op het strijdtoneel van de grote mogendheden: De buitenlandse politiek van Nederland in de tweede helft van de 17de eeuw. Acta Neerlandica, 8, 11-27. https://ojs.lib.unideb.hu/actaneer/article/view/10802