[1]
Kecskés, A. 2008. Dierenmetaforiek in de Tachtigjarige Oorlog . Acta Neerlandica. 6 (Sep. 2008), 109–126.