[1]
Nagy, R. 2008. Enkele diachrone aspecten van de Franse invloed op de Nederlandse fonologie . Acta Neerlandica. 6 (Sep. 2008), 33–44.