SZALÁRDI, T.; NAGY, A.; TARCALI, G. Examination of the American grapevine leafhopper (Scaphoideus titanus Ball) in Debrecen and Micske (Misca, West Romania). Acta Agraria Debreceniensis, [S. l.], n. 62, p. 77-81, 2014. DOI: 10.34101/actaagrar/62/2171. Disponível em: https://ojs.lib.unideb.hu/actaagrar/article/view/2171. Acesso em: 17 jan. 2021.