BUDAI, C.; EGERSZEGI, I.; OLÁH, J.; JÁVOR, A.; KOVÁCS, A. Application of semen evaluation techniques. Acta Agraria Debreceniensis, [S. l.], n. 59, p. 5–11, 2014. DOI: 10.34101/actaagrar/59/1992. Disponível em: https://ojs.lib.unideb.hu/actaagrar/article/view/1992. Acesso em: 29 jan. 2023.