BORDÁN, J.; KOVÁCS, A.; BODÓ, S. Investigation of intersexual polled goats. Acta Agraria Debreceniensis, [S. l.], n. 65, p. 11–15, 2015. DOI: 10.34101/actaagrar/65/1870. Disponível em: https://ojs.lib.unideb.hu/actaagrar/article/view/1870. Acesso em: 16 may. 2022.