GORLICZAY, E.; PECSMÁN, D.; TAMÁS, J. Testing laboratory parameters of compost tea. Acta Agraria Debreceniensis, [S. l.], n. 75, p. 31–36, 2018. DOI: 10.34101/actaagrar/75/1642. Disponível em: https://ojs.lib.unideb.hu/actaagrar/article/view/1642. Acesso em: 15 may. 2021.