Kincses, S., Filep, T., & Loch, J. (2002). Az NPK-trágyázás hatása a kukorica tápelemfelvételének dinamikájára, öntözött és nem öntözött viszonyok között. Acta Agraria Debreceniensis, (1), 23–27. https://doi.org/10.34101/actaagrar/1/3515