1.
Taraczközi K. Heavy Metals in Agricultural Soils. Acta agrar. Debr. 2003;(10):85-89. doi:10.34101/actaagrar/10/3471