(1)
Rózsa, A. Az észak-alföldi mezőgazdasági vállalkozások pénzügyi helyzetének elemzése 1997-1999-Es Adatok alapján. Acta agrar. Debr. 2002, 72-76.