(1)
Veres, E.; Borbély, M.; Győri, Z.; Kátai, J. A tárolási feltételek hatása a Kukorica Fusarium fertőzöttségére és Toxin szennyezettségére. Acta agrar. Debr. 2002, 28-32.