(1)
Kincses, S.; Filep, T.; Loch, J. Az NPK-trágyázás hatása a Kukorica tápelemfelvételének dinamikájára, öntözött és Nem öntözött Viszonyok között. Acta agrar. Debr. 2002, 23-27.