TAKÁCSNÉ HÁJOS, M.; VARGA, I. S.; LUGASI, A.; FEHÉR, M.; BÁNYAI, É. S. Correlation between pigment contents and FRAP values in beet root (Beta vulgaris ssp. esculents var. rubra). International Journal of Horticultural Science, [S. l.], v. 10, n. 4, p. 85–89., 2004. DOI: 10.31421/IJHS/10/4/525. Disponível em: https://ojs.lib.unideb.hu/IJHS/article/view/525. Acesso em: 21 apr. 2021.