Keresés

RDF pirolíziséből származó koksz és barnaszén elgázosításának vizsgálata laboratóriumi körülmények között
188-193

A pirolízis ígéretes eljárás hulladékokból történő szintézisgáz előállításra. Azonban a technológia melléktermékeként visszamaradó szilárd anyag még jelentős mennyiségben tartalmazhat karbont, ezáltal akár további szintézisgáz előállítására is felhasználható. Kísérleteink során egy Zalaegerszegen működő félüzemi méretű kísérleti pirolizáló berendezésből származó RDF pirolízise során visszamaradó koksz vízgőzzel történő elgázosítását vizsgáltuk 900 °C-on, egy fix-ágyas laboratóriumi elgázosító rendszerben. Továbbá végeztünk kísérleteket felsőnyárádi barnaszénnel is. Jelen munka célja, hogy megvizsgáljuk hatékonyan alkalmazható-e a pirolízis koksz szintézisgáz előállítására, valamint, hogy feltárjuk és bemutassuk a vizsgált alapanyagok termokémiai lebontása során felfedezhető hasonlóságokat és különbségeket.

104
115
Submerged aquatic plant (Vallisneria spiralis and Egeria densa) utilisation as a biogas cleaner and feedstock of co-digestion
172-180

Biogas was produced from sheep manure and two types of submerged aquatic plant (Vallisneria spiralis and Egeria densa). The gas cleaning was carried out by a water scrubber, where a significant part of CO2 and H2S can be separated from the gas. A part of water from the scrubber was circulated through an aquatic plant growth tank and the growth of used plants was examined. Addition of E. densa to sheep manure increased gas yield by 8% and the mixing of sheep manure and V. spiralis resulted in 21% increase in gas yield. With the used scrubber, 70-80 vol% methane content can be reached in the cleaned biogas, and the water from the scrubber (which contained dissolved CO2 and H2S) resulted in 56-87% increase in size as opposed to 12-44% increase in the control group.

113
114
Adaptability of Powdered Activated Carbon Production from Ground Catering Waste Pyrolysis Coke
162-171

Three mixture of catering waste was pyrolyzed at 650, 725 and 900 °C and the solid residue (coke) was examined for powdered activated carbon production. For this, the carbon content, iodine number, particle size distribution and scanning electron microscopic images were analysed. Based on the carbon content, these cokes are suitable for activated carbon production, which were 60-85 wt.% (depending on the base material and pyrolysis temperature). The studied cokes showed slightly porous structure with smooth surfaces. Because of this, the iodine number was mostly small (13-30). Based on the grinding experiments, 10 minutes of grinding was found to be optimal. After this grinding time, the reached iodine number of powdered activated carbon was 350-610.

81
98
Az űrképességek hozzájárulása Magyarország Nemzeti Biztonsági Stratégiájában foglalt feladatok megvalósításához
120-141

Magyarország Kormánya kiadta Magyarország Nemzeti Biztonsági Stratégiájáról szóló 1163/2020. (IV. 21.) Korm. határozatát, amelyben átfogó képet kapunk Magyarország jelenlegi biztonsági helyzetéről és a nemzet által elérni kívánt célokról, irányelvekről, valamint az azok megvalósításához szükséges eszközökről, feladatokról. Számos, a Nemzeti Biztonsági Stratégiában foglalt célkitűzés megvalósítását képes elősegíteni egy magyar műholdrendszeren alapuló űrképesség kialakítása. Jelen tanulmányban ezt az állítást kívánjuk bizonyítani, továbbá egy átfogó kép bemutatására törekszünk egy lehetséges magyar űrképesség megvalósításának előnyeiről, igényjogosultságáról, tulajdonságairól és a megvalósításához szükséges általános feladatokról.

268
442
Production of Liquid Hydrocarbons from Plastic Wastes
345-350

Thermal pyrolysis of HDPE, LDPE, PP and PS plastic wastes were performed in a batch reactor and the yields of pyrolysis oils and liquid transportation fuels prepared by atmospheric distillation were determined. The gasoline fractions were tested in a traditional spark-ignition engine without any modifications or fuel blending. Fuel consumption and exhaust gas emission (NOx, CO) were measured and compared to a commercial fuel (RON = 95). PS generated 70.5% gasoline range hydrocarbons from the solid waste, followed by PP with 42.1%, LDPE with 40.8% and HDPE with 37.3%. The fuel consumption was reduced by 9.1-9.4% in the case of PS compared to reference measurement. Reduction in fuel consumption was noticeable at HDPE, LDPE and PP as well. PS gasoline decreased by 91-96%, while HDPE, LDPE and PP more likely increased the CO emission of the engine compared to commercial gasoline. The results show that pyrolysis of plastic wastes is a promising method to generate value added liquid transportation fuels and reduce the footprint of waste accumulation in landfills.

86
126
Hazai Ipari Hulladékok Innovatív Hasznosítási Lehetőségei Építőanyagipari Célra
203-212

A Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Karán működő Fenntartható Természeti Erőforrás Gazdálkodás Kiválósági Központban elvégzett kutatások eredményei azt mutatják, hogy a megfelelő előkészítést alkalmazva és a körülményeket optimálva a hulladék alapanyagok eljárástechnikai jellemzőinek (szemcseméret eloszlás, fajlagos felület) megváltoztatásával az építőanyag termékek fizikai és mechanikai tulajdonságai (szilárdság, tömörség) javíthatók. Kutatásaink ugyanis kimutatták, hogy a kémiai aktiválás mellett a mechanikai aktiválás is egy igen hatékony eszköz a tulajdonságok szabályozására. Ez azonban  megváltoztatja nemcsak a termék fizikai, mechanikai, hanem a szerkezeti, ásványtani jellemzőit is, ezért ezen jellemzők meghatározása is kiemelten fontos.

72
99