KeresésSpeciális keresési beállítások mutatása Speciális keresési beállítások elrejtése
A webáruházak hasznossága a vidékfejlesztés során
Megjelent szeptember 30, 2018
242-251

A Magyarországon az e-commerce jelentősége megkérdőjelezhetetlen. A lakosság 66%-a rendszeres internethasználó (I3). Minden negyedik ember napi szinten használja azt. Az online értékesítés 2010-ben 137 milliárd forintról 2016-ban már 427 milliárd forintra növekedett, miközben az offline értékesítés ezt a növekedést megk...özelíteni sem tudta (I1). Kétséget kizáróan az on-line tér egy nagyon értékes piaccá vált. A vásárlások szempontjából igen értékes korosztály naponta körülbelül 6 órát tölt on-line, ebből 3 órát aktívan használja is azt (I2). Az informálódás és a kapcsolattartás legjelentősebb forrása szintén az internet, hiszen a felmérések szerint 41 %-ban ezt a módot használják. Hazánkban az internet hozzáférhetősége lényegében független a földrajzi helytől, köszönhetően a Digitális Megújulás Cselekvési Tervnek, melynek egyik fő fejezete a „Fejlett és biztonságos infrastruktúra mindenkinek”.(Botos 2013). Magyarország vidéki területein nagyon sok kedvezőtlen folyamatot láthatunk. Ezek közül is kiemelkedő az elvándorlás, a lokális gazdasági élet kiürülése. Ezen folyamatok megállítására létrehozták a “Nemzeti vidékstratégiát” (2012-2020). Legfontosabb területei a foglalkoztatás növekedése, a kiegyensúlyozott és sokszínű mező- és erdőgazdálkodás, termelési szerkezet, a helyi élelmiszertermelés és élelmiszerpiacok helyreállítása, a helyi energiatermelés, a vidék helyi közösségeinek megerősödése, a népesedési mutatók javulása és a természeti rendszerek, a biológiai sokféleség megőrzése. A vidéki gazdaságok becsatornázása az on-line piactérbe, kapcsolódásuk különböző DBE-kbe nem csak vertikálisan, hanem horizontálisan is, a túlélésük és fejlődésük egyik záloga lehet. A vidéki on-line piactéren működő vállalkozások helyzete nagyon speciális. Egyrészt működtetésük nagyon sok aspektusában kedvezőbb, viszont bizonyos esetekben olyan hátrányokkal rendelkeznek, amelyek a létüket alapvetően veszélyeztetik. A cikk célja, hogy a megismerjük ezt a környezetet, feltérképezzük az előnyöket és a hátrányokat. Ehhez felhasználunk vidéki településen működtetett on-line piactéren működő vállalkozásokkal elvégzett mélyinterjúk eredményeit.

Teljes absztrakt mutatása
129
68
Digitális kompetenciaszintek valamint a munkanélküliség és a vállalati továbbképzések közötti kapcsolatok az Európai Unióban
Megjelent szeptember 9, 2019
197-209

Ebben a tanulmányban az OECD és az EuroStat adatai alapján az EU tagállamainak digitális kompetenciáit vizsgáltuk 2015 és 2017 között. Arra voltunk kíváncsiak, hogy van-e kapcsolat a munkanélküliség és a digitális kompetencia között. Azt tapasztaltuk, hogy azokban az országokban, ahol az alapvető digitális kompetenciával ...rendelkezők aránya magasabb, ott a harmonizált munkanélküliségi ráta alacsonyabb, mint azokban az országokban, ahol az egyének átlag alatti digitális kompetenciával rendelkeznek. Az alacsonyabb képzettségű államok esetében (ahol az állampolgárok nem rendelkeznek általános digitális kompetenciával) a munkanélküliségi ráta magasabb. Megvizsgáltuk a vállalatok nyitottságát a különböző szintű digitális ismeretekkel rendelkező egyének felé. Azokban az országokban, ahol az informatikai ismeretek terén képzettebb a lakosság, ott a vállalatok több lehetőséget biztosítanak a továbbképzésre, mint azokban az országokban, ahol kevésbé képzettek. Mérsékelten erős negatív korrelációt találtunk az alacsony általános digitális kompetencia és a munkahelyi képzések között. Ez azt jelenti, hogy ha az ország lakói alacsony szintű digitális kompetenciával rendelkeznek, akkor a vállalatok számukra nem kínálnak képzést. A rendelkezésre álló adatok szerint az EU tagállamokat három klaszterben sorolhatjuk. Ezek a fejletlen, fejlődő és fejlett országok csoportjai. A legnagyobb különbség ezek között a csoportok között a szakképzett emberek számában van, azonban az egyének eloszlása a fejlett országok csoportjában érdekes sajátosságot mutat. Ezekben az országokban megtalálható az úgynevezett „fordított kompetencia piramis”. Ez azt jelenti, hogy ahogyan a kompetencia szintje nő, úgy nő az egyének száma is, akik rendelkeznek megfelelő kompetenciákkal. A kutatás folytatásaként érdemes lenne az országokat regionálisan is megvizsgálni, így kiderülne, hogy vannak-e, és ha igen, akkor hol találhatóak a "digitális fellágvárak"az egyes országokban. Ez egyrészt segíthetne az államoknak a digitális oktatás allokációjában, másrészt a vállalatok helyzetét is javítaná, hiszen regionális szintű központokat hozhatnának létre a kevésbé fejlett országokban, így kiszervezve a drága magas hozzáadott értékű munkát.

Teljes absztrakt mutatása
119
77
Drónos logisztikai megoldások vizsgálata a kiskereskedelemben
Megjelent szeptember 30, 2018
48-61

A drónok szállításban való alkalmazásának lehetőségeit a drón technológia adottságai, a jogszabályok, a különböző érdekképviseletek és szakszervezetek, valamint az általános elfogadottság mértéke fogja meghatározni. A technológia és infrastruktúra adott, a vásárlói szokások és igények kedvezőek, és a két po...nt közt mozgó csomagok generálta károsanyag-kibocsájtás folyamatosan nő. E kedvező feltételek ellenére alaposan át kell tekinteni az drónok alkalmazásával járó hatásokat. A projekt megvalósítását érintő tág környezet a PEST analízissel, a fontosabb befolyásoló tényezőket Porter-féle öttényezős modell segítségével vizsgáltuk. A kérdőíves felmérésen és a készétel-kiszállítás megvalósíthatósági vizsgálatain alapuló eredményeinket követően elmondható, hogy egy drónos szállításon alapuló rendszer hatékonyan terítő-körjáratok alkalmazásával lehet működőképes és költséghatékony, azonban a drónos szállítási lehetőségeknél felmerülő jogi kérdések és bizonytalanságok még jó ideig igen jelentős hátráltató tényezőként maradnak meg.

Teljes absztrakt mutatása
77
136
Szerzői kapcsolatháló-elemzés
Megjelent július 7, 2018
76-84

A hálózatokkal kapcsolatos kutatások módszertani alapját a gráfelmélet adja. A hálózatelemzés során nagy adatsokasággal dolgozunk és főként a szereplők szerepét és kapcsolatait vizsgáljuk, melyeket gráf hálózattal vizuálisan tudunk szemléltetni. A kapcsolati hálók elemzése egyre népszerűbbé válik a tudományos él...etben is. A szerzői kapcsolathálók nagy része néhány tekintélyes személy köré épül, akik egyfajta központi szereplőként irányítják saját hálózatukat, ezzel klikkeket hozva létre.

Teljes absztrakt mutatása
96
107
1 - 4 a 4 tételből