KeresésSpeciális keresési beállítások mutatása Speciális keresési beállítások elrejtése
Neutral Inhomogeneity in Circular Cylinder Subjected to Axial Load on its Lateral Boundary
Megjelent január 11, 2021
35-42

In this paper we consider the problem of single circular elastic inhomogeneity embedded within a circular cylinder whose curved boundary surface is subjected to surface traction acting on axial direction. We investigate the displacement neutrality of the coupled system of host body and inclusion. Neutral inhomogeneity (inclusion) does not distu...rb the displacement, strain and stress fields in the host body. The deformation of the considered inhomogenneous cylinder is antiplane shear deformation.

Teljes absztrakt mutatása
95
83
Üreges csonka gömb alakú rugalmas test csavarása
Megjelent szeptember 27, 2021

Jelen kutatás tárgya olyan forgástestek csavarási problémája, melyek alakja üreges csonka gömb. A kérdéses test anyaga homogén, izotrop, lineárisan rugalmas. A csavarási feladat megoldásához a Michell elméletet használjuk fel, mely változó körkeresztmetszetű tengelyek csavarására lett kidolgozva. Analitikus megoldást mut...atunk be a nyírófeszültségek és elmozdulások meghatározására. A felírt módszer illusztrálására egy numerikus példát is bemutatunk. A példa eredményei felhasználhatóak, mint benchmark megoldás más numerikus módszerekből, például végeselem módszerből nyert megoldások pontosságának elemzésére.

Teljes absztrakt mutatása
64
57
Egy analitikus megoldás változó keresztmetszetű síkgörbe rudak statikai problémájára
Megjelent szeptember 27, 2021

Jelen tanulmányban egy analitikus megoldást vezetünk le befalazott síkgörbe rudak deformációjának számítására. A rúd középvonala körív, sugárirányú vastagsági mérete az érintő irányú koordináta függvénye. A probléma alapegyenletének felírásához az Euler-Bernoulli rúdelméletet alkalmaztuk. A homogén, izotrop ...és rugalmas anyaggal rendelkező görbe rúd egyik vége be van falazva, másik vége egy koncentrált nyomatékkal és két koncentrált erővel terhelt. A felírt megoldási módszer alkalmazását egy számpélda szemlélteti.

Teljes absztrakt mutatása
58
123
1 - 3 a 3 tételből