Keresés

Keresztény szempontú menedzsment gyakorlatok
14-30

Gazdasági, társadalmi, környezeti problémákkal terhesen léptünk be a XXI. századba. A globalizáció felgyorsulásával a tudomány és a technika eredményei, vívmányai a világ nagy részére eljutottak. Egyre több ember tud egészséges, biztonságos környezetben emberhez méltó módon élni. Azonban a társadalmi és gazdasági egyenlőtlenségek napjainkban is hangsúlyosan jelen vannak. A globalizáció egyik hozadékaként a vállalatok kiterjesztették működésüket országhatárokon kívülre is, sőt sok vállalat az egész világra. A működésükhöz szükséges tőkét ott szerzik be, ahol az a számukra a legkedvezőbb áron rendelkezésre áll. Az egyre súlyosabb gazdasági, környezeti és társadalmi problémák kapcsán joggal merül fel a kérdés, hogy ezeknek a problémáknak a kialakulásához, súlyosbodásához milyen mértékben járult hozzá az üzleti tevékenység. Napjainkban igen gyakran hallhatunk, olvashatunk a vállalatok társadalmi és környezeti felelősségéről, valamit a fenntarthatóságról. Milyen eszközök állnak a vállalatvezetők rendelkezésére, milyen szemlélet szükséges ahhoz, hogy vállalati szinten hatékonyabban el tudjunk mozdulni egy fenntartható világ irányába? Vizsgálódásunk középpontjába a keresztény vallás – üzleti élet kapcsolatrendszerét helyeztük. Hisszük hogy, a hit (is) segíthet a felelős vállalati kultúra kialakításában. Tudományos vizsgálódásainkat keresztény szemléletű gyakorlati példákkal is igyekeztünk kiegészíteni.

133
239
Az etika (újbóli) térnyerése az üzleti folyamatokban – A haszonelvűségtől a tudatos fogyasztóig (irodalmi áttekintés)
94-107

A gazdaságtudomány kiindulópontja a haszonmaximalizáló ember, aki preferenciái mentén haladva olyan racionális döntést igyekszik hozni, amely a legelőnyösebb helyzetet eredményezi számára. A tervezést megkönnyítve számos modellt használnak a közgazdaságtanban, amely fenti állítást axiómaként kezeli. A valós folyamatokat és motivációkat elemezve azonban nem hagyhatjuk figyelmen kívül a gazdasági szereplők emberi oldalát, erkölcsi vélekedést sem. A gazdasági etika mindig is jelen volt az üzleti életben, jóllehet időként háttérbe szorult. A napjainkban erősödő nézet, a tudatos fogyasztói mozgalmak azonban ismét nagyobb jelentőséget tulajdonítanak a döntéshozók egyéni meggyőződésének, melyet különböző, morális elköteleződésük táplál. Az etikai megfontolásokkal gazdagított értelmezési keretek, bár bonyolultabb, mégis valóságosabb értelmezését adhatják a gazdasági folyamatoknak, melyek tanulmányozása így gyakorlati haszonnal is kecsegtet. Tanulmányunkkal a gazdasági etika értelmezéséhez szeretnénk hozzájárulni.

124
239