KeresésSpeciális keresési beállítások mutatása Speciális keresési beállítások elrejtése
Vehicle Modelling and Simulation in Simulink
Megjelent március 3, 2019
260-265

In this paper a vehicle dynamics model is presented, which is an example that contains all the necessary aspects of making a decent vehicle model. Several examples show the use of such a model: basic vehicle dynamics phenomena can be recognized with the simulation of a detailed vehicle model. We are dealing with the connection between downforce... and under/oversteer in this paper. In addition, the use of numerical simulations in the field of control systems is pointed out by an example of simulating an ABS control for the vehicle.

Teljes absztrakt mutatása
102
73
Accuracy Analysis of Two Parallel Manipulators
Megjelent március 3, 2019
38-45

The aim of the study is to analyse and visualize the accuracy of two parallel manipulators. The kinematics are calculated using vectors and the Newton method. The accuracy is calculated based on the actuator errors, visualization is done with color shading. Calculations was done using MATLAB

28
17
Járművek menetdinamikai szimulációja Matlab/Simulink környezetben
Megjelent április 20, 2018
36-41

A következőkben járművek menetdinamikai szimulációjának a lehetőségeivel foglalkozunk. Az egyszerű kétkerék-modelltől kezdve, a valós futóművel rendelkező jármű tetszőleges útfelület mentén történő mozgásának a szimulációját mutatjuk be. A MATLAB, Simulink, valamint a Simscape nagyon jól használható eszközöke...t biztosít az előbb említett célok eléréséhez. Az így kapott járműmodell gyakorlati felhasználásának a hasznába is betekintést nyerünk, hiszen a szimuláció során ismert adatok birtokában gyakorlatilag bármilyen szabályozó algoritmus szimulációjára lehetőségünk van: a cikkben egy egyszerű ABS szabályozás kerül bemutatásra.

Teljes absztrakt mutatása
99
114
Mindkét végén befogott gerenda tehetetlenségi főirány körüli hajlító rezgéséhez tartozó sajátfrekvenciájának vizsgálata egyszabadságfokú modell és végeselemes számítás alapján
Megjelent november 19, 2021

Absztrakt. Jelen cikkben mindkét végén befogott, téglalap keresztmetszetű gerendák hajlító rezgéséhez tartozó sajátfrekvenciák számítási módszereivel foglalkoztunk. Az említett sajátfrekvenciákat a gerenda egyszabadságfokú modelljén analitikusan, valamint a térbeli szilárdtest-, és a térbeli rúd modellek esetében v...geselemes modális rezgésvizsgálattal határoztuk meg. Bemutattuk az analitikus modell jellemzőinek kiszámításának módját, majd egy konkrét példa esetében kiszámítottuk a sajátfrekvenciát. Ismertettük a modális jellemzők fogalmát, a továbbiakban az előbbi gerenda szilárdtest-, és rúd modellje alapján meghatároztuk a sajátfrekvenciáját. A bemutatott módszerekkel további 11 esetben számítottuk ki, és vetettük össze a különböző módon felvett modellekhez tartozó megoldásokat.

Teljes absztrakt mutatása
28
8
Párhuzamos kinematikájú manipulátorok kinematikájának és munkaterének vizsgálata
Megjelent április 20, 2018
1-5

A kutatás célja két párhuzamos manipulátor kinematikájának és munkaterének vizsgálata. A kinematikai vizsgálatok vektoralgebrával és a Newton módszerrel készültek el. A munkaterek konstans orientációval kerültek ábrázolásra. A dolgozat eredménye, hogy a két manipulátor kinematikája és munkatere összehasonlítható. A... számításokhoz a MATLAB program került felhasználásra.

Teljes absztrakt mutatása
50
78
Vehicle Dynamic Simulation Possibilities Using AVL Cruise M
Megjelent január 11, 2021
309-323

In most cases, when creating vehicle dynamics simulations, we need software that can speed up model creation and simulation. There are many programs on the market for this purpose, but they have different knowledge and user interfaces. We present in this article briefly introduces the use of one of the market's leading vehicle simulation softwa...re, the AVL Cruise M.

Teljes absztrakt mutatása
76
536
Elektromos hajtású tanszéki versenyautó járműdinamikai modellezése
Megjelent október 20, 2016
106-114

A következőkben egy MATLAB környezetben kifejlesztett járműdinamikai szimulációs programot ismertetünk. A program a műszaki adatokból, mint bemenő paraméterekből, előállítja a jármű menetdinamikai függvényeit, és közvetve alkalmas a műszaki paraméterek optimalizálására. A programot a DE MK Gépészmérnöki Tanszéké...n tervezett és kivitelezett elektromos meghajtású versenyautóra már sikeresen alkalmaztuk.

Teljes absztrakt mutatása
43
83
Survey of the Application Fields and Modeling Methods of Automotive Vehicle Dynamics Models
Megjelent január 11, 2021
196-209

In this paper, a review is presented on automotive vehicle dynamics modeling. Applied vehicle dynamics models from various application fields are analyzed and classified in the first section. Vehicle dynamics models may be simplified because of different reasons: several control/estimation/analysis methods are suitable only for simplified model...s (e.g. using control-oriented models), or because of the computational cost. Detailed/truth models of vehicle dynamics represent another field of vehicle dynamics modeling, these models play an important role in the virtual prototyping of vehicles. In the second section, the main modeling considerations of vehicle dynamics are presented in longitudinal, lateral and vertical directions. Various physical effects must be considered in the case of vehicle dynamics modeling, a lot of these effects are significant only in a specific direction of the vehicle body, which is the main potential of model simplification. The section presents vehicle modeling considerations in all of the three translational directions of the vehicle body.

Teljes absztrakt mutatása
108
140
Járművek menetdinamikai szimulációs lehetőségei AVL Cruise M környezetben
Megjelent április 14, 2020
743-748

A járműdinamikai szimulációk készítésekor a legtöbb esetben szükségünk van egy szoftverre, amellyel meggyorsíthatjuk a modell készítését és szimulációját. Erre a célra számos program van a piacon, azonban ezek eltérő tudással és felhasználói felülettel rendelkeznek. Cikkünkben röviden ...bemutatjuk a piac egyik vezető járműszimulációs szoftverének használatát, az AVL Cruise M-et.

Teljes absztrakt mutatása
72
101
Parameter Estimation of Drag Coefficient and Rolling Resistance of Vehicles Based on GPS Speed Data
Megjelent január 11, 2021
109-115

In this paper, a parameter estimation method of the model-based design approach is applied to estimate the drag coefficient and the rolling resistance coefficient of a vehicle. In fact, a constant-force parameter (c_const) and a velocity-square-force parameter (c_square) are in the vehicle model, and these result in the sum force applied along ...the translational DOF that models the vehicle. It is only an assumption that the constant force is the rolling resistance and the force proportional to the square of the velocity is the drag force of the air. Only GPS speed data is used for the estimation process. The conclusion is that parameter estimation is a good alternative when expensive measurement devices are not available to measure the force losses separately and directly.

Teljes absztrakt mutatása
57
50
Személygépjárművek dinamikai modellezési eljárásainak áttekintése
Megjelent április 14, 2020
723-727

A járműdinamikai modellek a modell egyszerűsítése alapján két csoportra oszthatók. Vannak egyszerűsített modellek, amelyek során elhanyagolásokkal élünk: ezek jellemzően a hossz-, oldal- és függőleges irányok közül nem tartalmazzák az összes irányt. Az egyszerűsített modellekre több ok mia...tt is szükség lehet: vannak szabályozási, becslési, valamint analízis módszerek, amelyek csak egyszerűsített modellek alapján alkalmazhatók, valamint a számítási idő miatt is szükség lehet egyszerűsítésre. Az egyszerűsített modellek mellett léteznek valós modellek, amelyek célja egy virtuális plant biztosítása a valós járműről, virtual prototyping alapú fejlesztésekhez. Ebben a cikkben egy rövid bevezetés után néhány egyszerűsített járműmodell kerül bemutatásra.

Teljes absztrakt mutatása
67
107
1 - 11 a 11 tételből