Keresés

Precíziós öntözéstechnológia alkalmazásának és kialakításának vizsgálata
239-248

A szélsőséges időjárási viszonyok miatt napjainkban az öntözést egyre szükségesebb tényezőnek tartják. A növény vízigényeinek és a rendelkezésre álló vízkészletek felmérése után dönteni kell, milyen öntözési módszert alkalmazunk. Szántóföldi körülmények között az egyik leggyakrabban használt módszer az esőszerű öntözés, melynek több típusát ismerjük (pl. lineár, csévélődobos öntözőberendezés). A szántóföldön alkalmazott szórófejek egyenletességét a Christiansen-féle egyenletességi tényező (CU%) és az eloszlási egyenletességi tényező (distributon uniformity) (DU%) megadásával jellemezhetjük. Az együtthatókat csapadékmérők által felfogott vízmennyiség adataiból lehet megállapítani. A vizsgálatainkat 2019. júliusában és augusztusában 3 időpontban végeztük el a Debreceni Egyetem Látóképi Növénytermesztési Kísérleti Telepén és egy nyírbátori cég lineár öntözőberendezésein. Célul tűztük ki a hagyományos lineár technológia és a precíziós lineár öntözési technológia által kijuttatott víz mennyiség szórás egyenletességének összehasonlító értékelését. Emellett a kukorica intercepciós értékeknek a vizsgálatát is elvégeztük.

120
157
PDCA – Hogyan tanul a szervezet?
1-9

Egy szervezet (legyen az profitközpontú vagy versenyszférán kívüli) tudja, hova akar eljutni (jövőkép). Ez történhet szándék szerint megvalósult stratégia mentén, de lehet fokozatosan kifejlődő stratégia eredménye is. A stratégia vagy korábban kialakult minta szerint vagy új módon áll össze. A kudarc sokszor jobban hozzásegít a helyes út megtalálásához, mint a sikerek sorozata. Az elengedhetetlen, hogy a kudarcokból megszületett tapasztalatok beépüljenek a következő ciklusokba, különben újra és újra ugyanazok a problémák bukkannak fel, amelyek végül elkeseredéshez és feladáshoz vezetnek. A tanulás folyamatának kialakulásánál könnyebb az akadályok elhárítására összpontosítani, mint az ösztönzésre. A PDCA ismert technika erre, de mi az akadálya annak, hogy ezt megfelelően alkalmazzuk, illetve mi az akadálya annak hogy a szervezet a tanulási folyamatokon keresztül fejlődjön.

285
470
Neutral Inhomogeneity in Circular Cylinder Subjected to Axial Load on its Lateral Boundary
35-42

In this paper we consider the problem of single circular elastic inhomogeneity embedded within a circular cylinder whose curved boundary surface is subjected to surface traction acting on axial direction. We investigate the displacement neutrality of the coupled system of host body and inclusion. Neutral inhomogeneity (inclusion) does not disturb the displacement, strain and stress fields in the host body. The deformation of the considered inhomogenneous cylinder is antiplane shear deformation.

104
95
Térbe zárt kert
25-33

A bezárt kertek kiérlelt archetípusa a hortus conclusus, a középkori kolostorudvarok kertjei. A hortus conclusus, mint egy prizma összegyűjti az összes megelőző bezárt kert változatot, tökéletes típust hoz létre, majd belőle fejlődnek tovább napjaink bezárt kertjeinek végtelen variációi. A hortus conclusus kortárs beteljesülése Peter Zumthor Serpentine Gallery pavilonja. A kutatásunk célja a kortárs kertek tipológiai gyűjteményének elkészítése, melynek alapja a kert határa, a kertet határoló fal vizsgálata. A kert határát Dom Hans van der Laan építészetelmélete és vaalsi kolostorbővítése alapján közelítettük meg. A tipológiát hat kortárs bezárt kert elemzésével mutatjuk be, az egyszerű tömör falas bekerített tértől, a fal teresedései által tömeggé vált határon át, amíg a fal teljesen eltűnik és az udvart meghatározó épülettömeg jelenti a határt. A tipológia továbbvitele, amikor a falak alaprajzi és a falban lévő nyílások szerinti megnyitását vizsgáljuk.

104
158
A gyógy-, wellness- és sportszolgáltatások fejlesztési lehetőségei a gyógyturizmusban egy hazai kutatás tükrében
101-114

A turizmusban a kiegészítő szolgáltatások mennyisége, és azok minőségi aspektusai egyre nagyobb szerepet töltenek be a szolgáltatók versenyképességében. A kutatásunkban arra vállalkoztunk, hogy egy piackutatás keretében (N=328) feltárjuk az Észak-magyarországi régióban működő gyógyintézet által működtetett két telephely szolgáltatásfejlesztési lehetőségeit. A szolgáltatások területén a gyógy-, a wellness és a sportszolgáltatásokkal kapcsolatos kérdésekre fókuszáltunk. A kutatás igazolta, hogy a betegek számára is fontos a kiegészítő szolgáltatás megléte, valamint azok a terápiás rekreációs, sport vagy wellness szolgáltatások rendelkezésre állása, melyek a betegek életminőségét és egészségi állapotát pozitívan befolyásolhatják.

196
92
A modern járművekben alkalmazott hajtásrendszerek áttekintése
728-732

Jelen közleményben áttekintjük a modern elektromos és hibrid rendszerű járműhajtásokat. Továbbá áttekintjük az azokban alkalmazott villanymotorok, akkumulátorok és üzemanyagcellák típusait, valamint a felépítésükkel és jellemző tulajdonságaikkal foglalkozó szakirodalmat. Továbbá, mivel a hibrid járművek fontos része a belsőégésű motor, áttekintjük azok hatékonyságának növelésére, valamint emissziójuk csökkentésére alkalmazott eljárásokat.

106
257
Szélcsatornaépítés a gyakorlatban
19-24

Cikkünkben a kis sebességű szélcsatornával foglalkoztunk. Célunk az volt, hogy létrehozzunk egy olyan nyitott rendszerű szívott légcsatornát, melynek segítségével a későbbiekben méréseket végezhessünk. Ehhez szükséges volt a szélcsatorna prototípusának megalkotása és kalibrációs mérések elvégzése, hogy a mérőtérben uralkodó áramlásviszonyokat feltérképezzük. A szélcsatornánkban teljesültek várakozásaink, de számos ponton van tér még a fejlesztésre, amit a levont tapasztalatok alapján kívánunk megtenni.

71
194
Kockázatmenedzsment követelménye irányítási rendszerekben
314-323

A nemzetközi szabványügyi szervezet (ISO) által kiadott irányítási rendszer szabványok többsége követelményeket fogalmaz meg kockázatmenedzsmenttel kapcsolatos tevékenységekre vonatkozóan. Jelen kutatás célja a Minőségirányítási Rendszer (MIR), a Környezetközpontú Irányítási Rendszer (KIR) valamint az Információbiztonsági Irányítási Rendszer (IBIR) szabványok azon követelményeinek azonosítása, amelyek kapcsolódnak a kockázatmenedzsmenthez valamint egy integrált kockázatfelmérési módszer kialakítása. Vizsgálatom során készítettem egy kockázatmenedzsment követelmény mátrixot, amely segíthet a szabványokat alkalmazó szervezeteknek eligazodni a vizsgált három szabvány különböző követelményei között. A kialakított integrált kockázatfelmérési módszer lehetővé teszi egy közös kockázatfelmérési táblázat alkalmazását a három szabvány tekintetében.

162
293
Készletek szerepe az ellátási láncban
515-526

Az ellátási lánc teljesítményét nagymértékben befolyásolja a szereplők készleteinek összetétele, nagysága, rendelkezésre állása. A végső fogyasztókért vívott versenyben kiemelt szerepe van a kiszolgálási színvonalnak, hiszen az ellátási láncok ugyanazokért a fogyasztókért vívnak versenyt, és a fogyasztók döntése leginkább e két tényező, mint a készlet nagyága és a kiszolgálás minőségétől függ. A tanulmány a kkv-k logisztikai problémáit feltáró kutatás része, melynek célja rávilágítani a jellemző nehézségekre, és azokra a kihívásokra, amelyek legtöbbször elkerülik a logisztikai- vagy ellátási lánc vezetők figyelmét. A fejlődő kkv méretű vállalkozások versenyképessége - ami magába foglalja a költségek nagyságát is, kapcsolódva a K+F tevékenységhez vagy vállalat növekedéshez – a lekötött tőke mértékével arányosan változhat, melynek jelentős részét képezik a készletek. A kutatásban résztvevő vállalat, a Diego Kereskedelmi Kft. készletezési politikáján keresztül kerül elemzésre a készletek összetétele, illetve a velük kapcsolatos kockázatok, illetve félreértések. A tanulmány célja továbbá a helyes megoldások elősegítése, melyhez szorosan kapcsolódik (az itt tárgyalásra nem kerülő) Lean megoldások támogató szerepe.

821
1267
The Effect of MMS Lubrication on Surface Roughness During Machining
452-457

I display this paper the chipping front metal of cutting allocated geometric, considering particular the friction. I catch the attention energy's balance sheet someday metal of cutting, open one new direction the manufacture technology. I display this new direction's metal of cutting condition. but built I delineate his paper final division this new policy searching programme, consumed trial instruments as well as the evaluation's mode.

57
34
A kortárs magyar építészet és képzőművészet metszetei
115-122

TDK dolgozatomban a kortárs magyar építészet és képzőművészet metszeteit kutatattam. A történeti áttekintésben kristályosodott ki, hogy két fordulópont hatott napjaink művészetére - a gótikus és barokk összművészeti alkotások. Kortárs építészetünk és képzőművészetünk összemetsződéseit pedig három kategóriába soroltam: metamorfózis, kapcsolat és metszet. Az metszetekben valósul meg a legmagasabb szinten az összemetsződés. Ezt Megyik János képzőművész művészetének elemzésével és a Debreceni Egyetem Élettudományi Épület és Könyvtár épületéhez készített Kapuzat szobrán keresztül fejtettem ki.

125
172
Tehergépjárművek menetadatainak elemzése egy meghatározott szállítási útvonalon
347-352

Ebben a tanulmányban egy állandó útvonalon közlekedő tehergépjármű mozgását leíró menetciklus létrehozását tárgyaljuk. Kiválasztottunk egy jellemző szállítási útvonalat, ahol olyan tehergépjárművek közlekednek, melyek fel vannak szerelve megfelelő adatgyűjtő berendezéssel. Hosszú távon gyűjtöttük a jármű mozgását leíró adatokat, majd az adatokat egy saját fejlesztésű célszoftver segítségével szűrtük és készítettük elő, végül a tisztított adatokat statisztikai eljárások alkalmazásával dolgoztuk fel.

81
123
A fémkereskedelmi tevékenység szabályozása, különös tekintettel a fémhulladék beszerzésére
457-465

Az elmúlt évtizedben a feketegazdaság frekventált területe volt a fémkereskedelem. Ennek megváltoztatásában a nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettség jogszabályi hátterének jelentős átalakítása fontos szerepet játszott. A szerzők a fémkereskedelem kifehérítése érdekében tett lépések, fordított adózás bevezetése, majd néhány évvel később az államosítás lehetősége mellett a fémtörvény és az ehhez kapcsolódó kormányrendelet hatása közül a fémkereskedelmi tevékenységet végző vállalkozások egyes felvásárlásokkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettséget mutatják be.

107
450
A digitalizáció helyzete a magyar élelmiszer-feldolgozó ágazatban
196-209

A különböző technológiáknak köszönhetően, mint például a nanotechnológia, a következő évtizedek teljesen átalakítják az egyes termelési folyamatokat, ágazatokat. Az információs technológia rohamos fejlődésének köszönhetően, az ipari folyamatok digitalizációja és automatizációja új kihívások elé állítja az élelmiszergazdasági szereplőket. A magyar élelmiszeripari vállalkozások akkor lesznek képesek lépést tartani versenytársaikkal és lesznek nyertesei a következő évtizedeknek, ha eredményesen tudják adaptálni ezeket a technológiákat. Ehhez azonban arra van szükség, hogy kiemelten foglalkozzanak a digitalizációval, a digitális stratégiával úgy, hogy a beruházásokat, a technológiaváltásokat és a kutatási-fejlesztési tevékenységet ebbe az irányba tereljék. A digitalizáció a jövő egyik meghatározó iránya, éppen ezért éreztem fontosnak, hogy egy kutatás során vizsgáljam a magyarországi élelmiszeripari vállalkozások digitalizációjának szintjét, az informatikai infrastruktúrát és Internet használatot, a vállalatirányítási rendszerek, a döntéstámogató és üzleti elemző eszközök használatát és szerepét, valamint a vállalkozások felkészültségét az Ipar 4.0 technológiai váltással kapcsolatban. A kérdőívre adott 205 értékelhető válasz alapján elmondható, hogy a válaszadó magyar élelmiszeripari vállalkozásoknak csak igen kis hányada rendelkezik digitális stratégiával és csak kevés az olyan vállalkozás ahol van olyan személy, akinek a feladatkörébe tartozik a digitális átalakítás.

253
231
Measuring the dynamic characteristics of electric motors
359-364

In our previous publications [1, 2], we described our vehicle dynamics simulation program which was developed in MATLAB environment. We also discussed its use for optimizing the technical parameters of electric driven vehicles. We detailed the model and simulation of the series wound DC motor which is part of the program. Besides, we described the experimental procedure by which we can determine the electromagnetic characteristics of the motor from the input parameters of the simulation program. In the present publication we deal with the determination of the dynamic characteristics of the motor (the moment of inertia of the rotor, bearing and brush resistance torques) experimentally. Knowing the above mentioned electromagnetic and dynamic characteristics, we can carry out the simulation of the motor and the results of the simulation can be compared to the results of the test measurements.

62
50
Elektromos hajtású tanszéki versenyautó járműdinamikai modellezése
106-114

A következőkben egy MATLAB környezetben kifejlesztett járműdinamikai szimulációs programot ismertetünk. A program a műszaki adatokból, mint bemenő paraméterekből, előállítja a jármű menetdinamikai függvényeit, és közvetve alkalmas a műszaki paraméterek optimalizálására. A programot a DE MK Gépészmérnöki Tanszékén tervezett és kivitelezett elektromos meghajtású versenyautóra már sikeresen alkalmaztuk.

78
131
Készségfejlesztő foglalkozás tervezése, megvalósítása és tapasztalatai
294-301

A diákok különböző készségeinek fejlesztése mind általános, mind középiskolában rendkívül fontos szereppel bír. Ennek a korosztálynak a fejlesztése játékos foglalkozások formájában hatékonyan megvalósítható. A cikkben ilyen foglalkozások pedagógiai hátteréről és tervezésének lépéseiről írunk. Bemutatásra kerül egy példa, mely az algoritmizálási készség fejlesztéséhez készült. Ezen foglalkozás megtartása során szerzett azon tapasztalatainkat is felsoroljuk, melyek hasznosak lehetnek a foglalkozás későbbi továbbfejlesztése szempontjából.

121
198
Minőségirányítási rendszer követelmények (ISO 9001:2015)
168-179

A minőségirányítási rendszer szabvány követelményei 2015-ben megváltoztak. A szabványt alkalmazó szervezeteknek három év áll rendelkezésére, hogy megfeleljenek az új követelményeknek. Jelen kutatás célja egyrészt, hogy feltárja a régi és az új követelmények közötti különbségeket, másrészt, hogy azonosítsa azokat a rendszerelemeket, amelyeket nem szükséges megszüntetni egy működő minőségirányítási rendszer esetében azért, hogy megfeleljen az új 2015-ös követelményeknek.

180
6211
Food Industry 4.0 readiness in Hungary
1-12

In terms of production value, the food industry is the third-largest in Hungary, the first in Hungary in terms of the number of employees, and the first in Europe in the processing industry, as well as a significant user of resources. The research examined the state of art of digitalization readiness, focusing on I4.0 technologies, which supports the management to operate more efficiently the enterprise and to make better decisions. So the focus was on integrated enterprise information systems, management support systems, business intelligence systems, industry 4.0 technologies, and issues related to their application. The analysis based on an online questionnaire survey the request sent to 4.600 enterprises, the response rate was 5% which was representative of the branches of production, covered the Hungarian food and beverage manufacturing sectors in 2019. The companies were asked the most critical technologies in development, going towards Industry 4.0. The research tools were LimeSurvey, Mailing List Server, Excel, Power BI (Desktop, Publishing Server to distribute the results). The used analysing methods were making calculations, pivot tables, models, dasboards. We found that a significant portion of businesses, 78 %, use mobile devices in the manufacturing process. The three most relevant digital technologies are geolocating (GPS, GNSS), cloud computing, and sensor technology. The current level of digitalization and integration cannot be said to be high, but respondents are very optimistic about expectations. Improvements are expected in all areas in the next 2-3 years in terms of digitalisation and integration. Vertical integration involves, first and foremost, cooperation with partners in the supply chain. Horizontal integration means close, real-time connectivity and collaboration within the company. Unfortunately, between 6% and 15% of SMEs (approximately 9% on average) and large enterprises, 36% have a digital strategy. According to the survey, the sector needs significant improvement and creating a digitalization strategy.

193
635
The Mechanical Properties of 3D Printed CuZn28 Brass Specimens with Different Orientations
253-259

In this paper, the properties of CuZn28 brass raw material were presented. The 3D printed metal specimens are made from this material with different orientations. Their mechanical properties (tensile strength, yield strength) and elongation were investigated according to MSZ EN 6892-1: 2012 standard. The strength of the different printing directions is analyzed and it is determined which printing direction is the most favourable. Finally, the effect of the different printing directions upon the structure of the material is studied.

135
132
Létesítmény szélenergia hasznosításának lehetőségei
51-58

Vizsgálatunk célja olyan szélerőmű rendszer kidolgozása volt, mely képes városi környezetben is működni, olyan kevésbé kedvező szélrajzzal rendelkező területeken is, mint az alföldi városok. A javasolt rendszer a csőben áramló közegek tulajdonságait használja ki, miáltal képes jelentős teljesítménytöbbletet elérni kis szélsebesség esetén is a hagyományos elrendezésű turbinákhoz képest.

66
117
Review on Construction Procedures of Driving Cycles
266-285

The goal of this paper is to give an overview of the literature of construction techniques of driving cycles. Our motivation for the overview is the future goal of constructing our own driving cycles for various types of vehicles and routes. This activity is part of a larger project focusing on determination of fuel and energy consumption by dynamic simulation of vehicles. Accordingly, the papers dealing with sample route determination, data collection and processing, driving cycle construction procedures, statistical evaluation of data are in our focus.

195
381
A lízing, mint hosszú távú eszközfinanszírozás sajátosságai Magyarországon
115-128

A lízing az 1970-es években terjedt el az egész világon, Magyarországon a 90-es években jelentek meg az első lízingtársaságok. A szerzők bemutatják a Magyarországon elterjedt, gyakran használt lízingformákat, azok főbb jellemzőit. 2008-2015. évekre vonatkozó statisztikai adatok alapján elemzik nemzetgazdasági szinten a beruházások teljesítményértékét, a teljes lízingpiac forgalmának, a tőke kintlévőségének és az új kihelyezések értékének alakulását. Rámutatnak arra, hogy a nemzetgazdasági szinten változó beruházási teljesítmények, valamint az uniós támogatások fejlesztési célú forrásai nagyban befolyásolják a magyar lízing piac alakulását.

377
701
A konfliktuspotenciálok elemzésének jelentősége a marketing és az értékesítés integrációjában
41-59

Kutatásunkban azt vizsgáljuk, hogy melyek azok a kritikus kapcsolódási pontok a marketing és az értékesítési osztály között, melyek megfelelő fejlesztése a produktív együttműködés megvalósításához szükségesek. A két osztály közötti kapcsolatra leginkább a kofliktusokkal terhelt interdependencia jellemző. Az egyeztetési folyamatok javítása egy stratégiailag fontos feladat, hiszen ennek kritikus szerepe van a piacon való helytálláson. A közös munka hatásossága és minősége egy döntő faktor, amely a személyes és a szervezeti faktorok, valamint az információs hiányok és a konfliktusok által negatívan befolyásolt. Nemcsak a kapcsolódási pontok menedzsmentjének legfontosabb faktorai, hanem az elősegítő lépések is identifikálásra kerültek, melyek magukba foglalják a stratégiai és az organizációs feladatköröket is. Empirikus kutatási eredményeink alapján megállapítható, hogy a rendszeres információcsere, a több közös és interdiszciplináris meeting, a tisztán kommunikált és élt vállalati vízió pozitív módon járul hozzá a marketing és az értékesítési osztály koordinációjához és integrációjához. Így tehát a menedzsmentnek feladata egy vállalati vízió, mint átfogó és mindenki számára tisztán kommunikált vezetési kultúra megteremtése és ezáltal a munkavállaló hovatartozásérzésének erősítése. A vezetési kultúra elemei közül is a legfontosabb szerepe a koordinációnak és a közös stratégiai rendszer kialakításának van. Mindezek alapján elmondható, hogy a munkáltató számára fontos vállalati profit nagymértékben függ ezen osztályok integrálásának sikerességégétől, mely a fent említett tényezők megfelelő alkalmazásával elérhetővé válhat.

92
66
Lean menedzsment evolúciója és a szervezeti tanulás
251-259

A lean szemlélet egyre nagyobb teret hódít az ipar, szolgáltató szektor és a közszféra területén. A lean transzformáció érettségi szintje és a felhalmozott tudás szempontjából a lean szemléletet alkalmazó szervezetek között jelentős különbség tapasztalható. A módszerek, technikák alkalmazási lehetőségei széles skálán mozognak, azonban miden szervezetben – függetlenül a működési szektortól és a lean érettség szintjétől – van két közös feltétel, amely alapvetően meghatározza a lean fejlődés sikerét: a lean szemléletű vezető és a tanuló szervezet. A lean szemléletű vezetés nem szektor vagy módszerfüggő, nem kell hozzá egy már felépült lean szervezet. A szervezet tulajdonságaira nagy hatással van a vezetés szemlélete, de kérdés, hogy a teljes átalakuláshoz elég-e a vezetői akarat. Célkitűzés maga a lean szervezet, vagy az, hogy miként reagál a szervezeti egység vagy az egész szervezet a környezet változásaira? A lean szemléletű vezetés magatartásformái és viselkedési elemei minden nap és mindenhol alkalmazhatóak és folyamatosan támogathatják azt a törekvésünket, hogy valódi lean szervezetet alakítsunk ki.

473
405
1 2 > >>