KeresésSpeciális keresési beállítások mutatása Speciális keresési beállítások elrejtése
Latest Trends and New Tools Being Used in Strategic Management
Megjelent május 13, 2021
73-85

In today’s rapidly changing world, there is an increased need for excellent strategic planning. A firm’s survival may indeed hinge on the firm’s planning process being exemplary. Various aspects of the strategic planning process are under review today as organizations wrestle to compete more effectively in an ...ever-changing world. This paper reveals and describes five new trends or tools being utilized today by firms to more effectively engage in strategic planning. Specifically, the new trends and tools to be discussed in this paper are as follows: increased need to follow a strategic planning model; increased need to develop quality vision and mission statements; a new improved method for incorporating SWOT analysis into practice. Utilizing two matrices one internal and one external to provide a less biased way to access the current strategy fit with conditions facing the firm. Explain the use of a decision matrix commonly called the QSPM (Quantitative Strategic Planning Matrix) for assessing the relative attractiveness of various strategies being considered for implementation. The purpose of this paper is to familiarize readers with basic new tools and techniques being used by organizations to effectively develop an improved strategic plan for the firm.

Teljes absztrakt mutatása
256
383
Stratégiát megalapozó elemzések gyakorlati alkalmazása
Megjelent május 13, 2021
59-72

A környezet növekvő változékonysága egyre nagyobb kihívást jelent a vállalatok, vállalkozások számára. A gazdasági események bekövetkezésének sebessége változó, a bizonytalanság miatti kockázat nő, ami az üzleti vállalkozásoktól új szemléletű tervezési gyakorlatot vár el. Stratégiájuk kia...lakítása, tervezése során mind a külső és a belső környezet tényezőinek feltárása, mind a versenytársaik elemzése jól megválasztott módszerek alapján történhet. Ezen módszerek áttekintését, a tervezési és oktatási gyakorlatban történő alkalmazását tekintjük cikkünk céljának, melynek során a hazai és a nemzetközi gyakorlatban is alkalmazott stratégiát megalapozó módszereket mutatjuk be, kiemelve a külső és a belső környezetet elemző módszereket. A külső környezet elemzése során a hagyományos PEST analízisre és a Porter–féle öttényezős modellre épülő külső faktor értékelő mátrix felépítését és alkalmazhatóságát szemléltetjük. A belső elemzési módszerek esetén a módszerválasztás szempontrendszerét, valamint az alkalmazható módszerek esetén az erőforrás alapú megközelítésre, kulcsfontosságú tényezők elemzésére, illetve a Porteri értéklánc elemzésre épülő belső faktor értékelő mátrix jelentőségére térünk ki. A stratégiát megalapozó elemzések harmadik pillérét a versenytársak mátrix alapú értékelése jelenti. A módszerek alkalmazhatósága függ a vállalkozás formájától, működési területétől és tevékenységének jellegétől, amit az új gazdasági szférák (pl.: sharing) és az átalakult erőviszonyok megjelenése is bonyolít.

Teljes absztrakt mutatása
176
199
A személyes márkaépítés kihívásai napjainkban
Megjelent szeptember 30, 2018
485-494

Jelen kutatásunk célja az influencerekkel való együttműködés, mint az egyik legújabb marketing eszköz jelentőségének kiemelése. Cikkünk segítséget kíván nyújtani a márkáknak és a véleményvezéreknek a szakirodalom által is említett olyan kritikus helyzetekben, mint az eredményesség mérése folyamán felmerülő prob...lémák vagy a megfelelő stratégiai partnerek megtalálása. A számos potenciális kutatási terület közül a jövőben mi a sportolók selfbrandingjét szeretnénk vizsgálni és ezáltal megtalálni azokat kulcsfontosságú tényezőket, amelyek megkülönböztetik az influencereket a többi embertől.

Teljes absztrakt mutatása
496
434
Sikeres nemzetközi és hazai családi vállalkozások
Megjelent július 7, 2018
280-287

A családi vállalkozások célja, hogy fenntarthatóan, a mai ideáknak megfelelve, de szokásaikhoz, normáikhoz, elveikhez ragaszkodva versenyképességük megtartásával fejlődjenek. A családi tulajdonú vállalkozások jelentősen hozzájárulnak a gazdasági fejlődéshez, hiszen a hosszú távú értékteremtésben érdekeltek. A csal...ádi alapokon működő vállalkozások jelentőségének alátámasztására a témával kapcsolatosan fellelhető nemzetközi és hazai szekunder kutatási eredmények feldolgozása és azok elemzése történt. Jelen tanulmány a világ TOP családi vállalkozásainak jellemzőit mutatja be. Egy reprezentatív kutatás eredményei alapján a magyarországi családi vállalatok megoszlásának ismertetése és Magyarország 25 legnagyobb családi vállalkozásának tevékenység szerinti megoszlása is szerepel a tanulmányban.

Teljes absztrakt mutatása
253
446
Családi vállalkozás fejlesztése franchise rendszerben
Megjelent december 12, 2017
390-400

Egy vállalkozásnak folyamatosan fejlődnie kell! Ha csak a „szinten tartás” a tulajdonosok célja, akkor az adott vállalkozás előbb-utóbb lemarad a konkurenciához képest és hátrányba kerül a piaci versenyben. A fejlesztés ütemét és módját a körülmények figyelembevételével kell megválasztani. A számos lehetőség k...zül jelen cikk keretein belül azt kívánjuk vizsgálni, hogy a franchise rendszer kialakítása alkalmas lehet-e egy hagyományos családi tulajdonú kisvállalkozás fejlesztésére. Jelen kutatásunk során egy esettanulmányból kiindulva modelleztük egy családi fagylaltozó üzlet franchise rendszerben történő terjeszkedését.

Teljes absztrakt mutatása
169
212
A millenniumi generáció munkatapasztalatai
Megjelent április 14, 2020
657-665

Ha nyitott szemmel járunk a mindennapok során, akkor nem kerülheti el figyelmünket a hallgatói munkavégzés jelensége. Ezen tanulmány keretein belül az volt a célunk, hogy megvizsgáljuk a Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Karán első évfolyamon tanulmányaikat megkezdő hallgatók munkatapasztalatai...nak meglétét, későbbi elhelyezkedési terveit, jövedelmi igényeit. Emellett szakirodalmi vizsgálatok keretében elemezzük a hallgatói munkavégzéssel kapcsolatos legfontosabb forrásokat.

A felsőoktatásba újonnan belépő hallgatók szemléletének változására fontos figyelmet fordítani, mivel tanulmányaik befejezése után aktív munkakeresővé válnak. A Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Karán a 2019/2020-as tanévben mintegy 2000 fő került felvételre, akik közül 1700 meg is kezdte a tanulmányait. A kutatásunkat ezen hallgatók bevonásával végeztük.

Az adatfelvétel a Debreceni Egyetem által szervezett gólyatáborában résztvevő hallgatók körében történt. A felmérés kiterjed többek között a kezdő fizetési igények felmérésére, az eddigi munkatapasztalatokra, a jövőbeni tervekre, ehhez kapcsolódóan a külföldi munkavállalással kapcsolatos hajlandóságra, valamint arra, hogy mely tényezőket veszik figyelembe a munkahely választás során.

Teljes absztrakt mutatása
108
168
1 - 6 a 6 tételből