Keresés

Hazai Ipari Hulladékok Innovatív Hasznosítási Lehetőségei Építőanyagipari Célra
203-212

A Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Karán működő Fenntartható Természeti Erőforrás Gazdálkodás Kiválósági Központban elvégzett kutatások eredményei azt mutatják, hogy a megfelelő előkészítést alkalmazva és a körülményeket optimálva a hulladék alapanyagok eljárástechnikai jellemzőinek (szemcseméret eloszlás, fajlagos felület) megváltoztatásával az építőanyag termékek fizikai és mechanikai tulajdonságai (szilárdság, tömörség) javíthatók. Kutatásaink ugyanis kimutatták, hogy a kémiai aktiválás mellett a mechanikai aktiválás is egy igen hatékony eszköz a tulajdonságok szabályozására. Ez azonban  megváltoztatja nemcsak a termék fizikai, mechanikai, hanem a szerkezeti, ásványtani jellemzőit is, ezért ezen jellemzők meghatározása is kiemelten fontos.

72
99
„Hulladékból Energia” Kutatások a ME Nyersanyagelőkészítési és Környezeti Eljárástechnikai Intézetében
49-57

A „hulladékból energia” kutatások és megvalósítások fontosságát a mai modern, körforgásos gazdaság megteremtésére törekvő társadalmakban nehéz túlbecsülni. A Miskolci Egyetem Nyersanyagelőkészítési és Környezeti Eljárástechnikai Intézetben ilyen irányú kutatások már közel két évtizede folynak több irányban. A tanulmány e témakörben végzett kutatásokról, valamint azok eredményeiről számol be: másodlagos tüzelőanyag előállítása települési szilárd hulladékokból, hulladékok biogázosítása, biomassza brikettálása, valamint folyékony üzemanyagok előállítása.

74
247