Járdán, E., & Dr. Zákányiné Dr. Mészáros, R. (2021). Nanoanyagok humánbiztonsági kockázatot jelentő tulajdonságainak bemutatása és csoportosítása. International Journal of Engineering and Management Sciences, 6(4). https://doi.org/10.21791/IJEMS.2021.4.4.