Nagy, B. „Az elítéltek Vagy egyéb jogcímen Fogvatartottak Alapvető Jogai sértő elhelyezési körülmények Miatti sérelemdíj iránti igények Joggyakorlata”. Debreceni Jogi Műhely, köt. 18, sz. 1-2, 2021. szeptember, o. 49-62, doi:10.24169/DJM/2021/1-2/5.