Falusi, B. (2021) „Az Alaptörvény XX. cikk alkotmánybírósági gyakorlata, kitekintéssel az ENSZ emberi jogi végrehajtás-ellenőrzés közvetlen alkalmazhatósági indikátorára”, Debreceni Jogi Műhely, 18(1-2), o. 25–37. doi: 10.24169/DJM/2021/1-2/3.