Nagy, B. (2021) „Az elítéltek vagy egyéb jogcímen fogvatartottak alapvető jogai sértő elhelyezési körülmények miatti sérelemdíj iránti igények joggyakorlata”, Debreceni Jogi Műhely, 18(1-2), o. 49–62. doi: 10.24169/DJM/2021/1-2/5.